Matematikboken

LänkEn–från åk 9 till gy 1

LänkEn är skriven för elever som riskerar att inte uppnå E-nivå i årskurs 9. Den kan även användas av elever som vill ha grundläggande träning inför de nationella ämnesproven. Bokens kapitel är indelade efter det centrala innehållet i grundskolans kursplan i matematik. I varje kapitel finns övningar som tränar de fem matematiska förmågorna.

Varje avsnitt i kapitlen inleds med en målbeskrivning och en fördiagnos. Till varje uppgift i fördiagnosen finns hänvisning till lämpliga träningsuppgifter.

Till boken finns en nedladningsbar lärarhandledning med diagnoser, kompletterande arbetsblad och provräkningar.

LänkEn är en omarbetning av Klara Färdiga G.


Nu finns även LänkEn åk6 till åk7.

Lathunden

En exempel- och formelsamling som tar upp flertalet begrepp och metoder eleverna möter i grundskolans matematik. Den är en värdefull hjälp vid t.ex. läxarbete. Häftet vänder sig också till föräldrar som vill skaffa sig en snabb översikt av den matematik som eleverna möter. Lathunden kan användas oberoende av vilket läromedel man har i matematik.

Problemboken

I Problemboken får eleverna lära sig olika strategier för problemlösning. I det första kapitlet tränas strategierna; "Rita en figur", "Gissa och pröva", "Gör en tabell", "Rita diagram" "Steg för steg", "Tänk logiskt", "Hitta mönster" samt "Använd x och y".


I det andra kapitlet blandas 100 problem och eleven får själv välja strategi för sin lösning. Utöver facit finns förslag på lösningar till de flesta uppgifterna.

Övriga titlar

Lennart

Undvall

Lennart Undvall har varit högstadielärare i matematik och fysik i ca 40 år. Han har arbetat med lärarutbildning och lärarfortbildning samt mottagit Ingvar Lindqvist-pris för sitt arbete med naturvetenskaplig profil vid S:t Ilians skola, Västerås.

Under hela sin tid som lärare har Lennart varit verksam som läromedelsförfattare.Hur är serien uppbyggd? Vilka komponenter finns? Hur är ett kapitel uppbyggt? Se filmerna som förklarar allt du behöver veta.

Kristina

Johnson

Kristina Johnson har undervisat i matematik och naturvetenskap på högstadiet sedan 1995. Hon jobbar på Bergtorpsskolan som har fått flera utmärkelser för sitt kvalitetsarbete. Kristina har bland annat arbetat med

att utveckla verktyg för formativ bedömning. År 2006 blev Kristina författare i Matematikboken XYZ.

Conny

Welén

  Conny Welén arbetar som högstadielärare i matematik och naturvetenskap på Hedebyskolan. Han är utvecklare av matematik-applikationer på webben och digitala böcker. Han har stor erfarenhet av utveckling av läromedel i matematik, fysik och kemi. För första gången är Conny nu med som författare i Matematikboken XYZ.

Så är serien uppbyggd

Så är ett kapitel upplagt