Matematikboken

Räkna & häpna

Här hittar du ett par nya Räkna och Häpna-uppgifter samt några från böckerna. Till skillnad mot uppgifterna i böckerna har dessa bilder samt förslag på lösning direkt i Powerpoint-filen. Sist finns det även två olika matriser som formativt stöd till eleverna och dig som lärare. Matriserna kan användas till att dokumentera elevernas kunskaper. Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller synpunkter på uppgifterna.

/Författarna

info@matematikbokenxyz.se

Råna banken

Cellen

IKEA-katalogen

Räkna till en miljard

Antalet stjärnor i universum

Vänern

Världens militärutgifter

Matris 1 - enkel

Matris 2 - utvecklad