Matematikboken

Centralt innehåll, förmågor och kunskapskrav

I nedanstående Excelfiler hittar du en sammanställning över de fem matematiska förmågorna och det centrala innehållet i böckerna ihopskrivet med korta stödord för kunskapskraven.  Innehållet baserar sig på målen som finns angivna till respektive kapitel och är tänkt som ett underlag till din formativa bedömning tillsammans med eleven.

/Författarna

info@matematikbokenxyz.se

Åk 7

Åk 8

Åk 9

Åk 6